PODRŠKA AKTIVIZMU I DRUŠTVENOM ANGAŽOVANJU MLADIH
Cilj programa je poboljšanje položaja mladih, njihovog ličnog i društvenog razvoja
Omladinski aktivizam i planiranje akcije
O projektu

Fond za aktivno građanstvo uz podršku Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, a u saradnji sa Ministarstvom sporta Crne Gore – Direktoratom za mlade, pokreće program „Podrška aktivizmu i društvenom angažovanju mladih“.

Cilj programa je poboljšanje položaja mladih, njihovog ličnog i društvenog razvoja i uključivanja u društvene tokove, kroz podršku:

  • omladinskom aktivizmu i umrežavanju mladih
  • promociji i razvoju kulture učešća mladih
  • uspostavljanju kvalitetnih mehanizama za razvoj i podršku omladinskom aktivizmu na lokalnom nivou, u skladu sa nacionalnom Strategijom za mlade (2017-2021)

Programom su predviđene  sledeće aktivnosti:

–  trodnevni trening na temu “Omladinski aktivizam i planiranje akcije“, za 10 organizacija koje će biti odabrane na osnovu kvaliteta projektnih ideja;

– finansijska podrška za najmanje 5 projekata/organizacija (od €1,500 do €3,000 po projektu, u ukupnom iznosu od €15,000);

– tehnička i mentorska podrška podržanim organizacijama/grupama

– forum mladih u cilju predstavljanja rezultata, razmjene iskustava, i istovremeno promocije mladih kao aktivnih društvenih aktera.


read more
Galerija

Aktivnosti podržanih CSO

Centar za javne politike

This slideshow requires JavaScript.

Mladice

This slideshow requires JavaScript.

Volonterski klub Cetinje

This slideshow requires JavaScript.

Volonterski klub Gimnazija “Slobodan Škerović”

This slideshow requires JavaScript.

Trening – Omladinski aktivizam i planiranje akcije

This slideshow requires JavaScript.

Šahovsko prvenstvo Župe

fAKT

Sastanak Komisije za dodijelu grantova

This slideshow requires JavaScript.


read more
Podržani projekti

Listu podržanih projekata možete preuzeti ovdje >>>


read more