Jačanje aktivizma omladinskih organizacija

Centar za javne politike realizuje projekat ,,Jačanje aktivizma omladinskih organizacija’’, koji prepoznaje potrebu da se nevladine organizacije u Crnoj Gori, posebno one koje se bave pitanjima mladih identifikuju, uspostave saradnju i dodatno umreže, kako bi zajedničkom saradnjom  poboljšali i unaprijedili rad krovne omladinske organizacije u Crnoj Gori.

Realizacija dva sastanka pod nazivom  ,,Upoznavanje sa načinom rada COF-a izazovi u radu od osnivanja pa do danas’’(05.02.2018) i ,, Zajednička inicijativa omladinskih organizacija za uspješniju saradnju’’(15.02.2018) otvorili su mnoga sporna pitanja, ali i pokazali konkretnije rezultate saradnje koji će biti vidljivi u narednom periodu. Po završetku svih planiranih aktivnosti, kao finalan rezultat projekta imaćemo preporuke koje će biti publikovane, ali i predstavljene  na zajedničkom Forumu koji je ujedno i završna aktivnost u okviru projekta.



%d bloggers like this: