O projektu

Fond za aktivno građanstvo uz podršku Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, a u saradnji sa Ministarstvom sporta Crne Gore – Direktoratom za mlade, pokreće program „Podrška aktivizmu i društvenom angažovanju mladih“. Cilj programa je poboljšanje položaja mladih, njihovog ličnog i društvenog razvoja i uključivanja u društvene tokove, kroz podršku: omladinskom aktivizmu i...
read more