O projektu


Fond za aktivno građanstvo uz podršku Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, a u saradnji sa Ministarstvom sporta Crne Gore – Direktoratom za mlade, pokreće program „Podrška aktivizmu i društvenom angažovanju mladih“.

Cilj programa je poboljšanje položaja mladih, njihovog ličnog i društvenog razvoja i uključivanja u društvene tokove, kroz podršku:

  • omladinskom aktivizmu i umrežavanju mladih
  • promociji i razvoju kulture učešća mladih
  • uspostavljanju kvalitetnih mehanizama za razvoj i podršku omladinskom aktivizmu na lokalnom nivou, u skladu sa nacionalnom Strategijom za mlade (2017-2021)

Programom su predviđene  sledeće aktivnosti:

–  trodnevni trening na temu “Omladinski aktivizam i planiranje akcije“, za 10 organizacija koje će biti odabrane na osnovu kvaliteta projektnih ideja;

– finansijska podrška za najmanje 5 projekata/organizacija (od €1,500 do €3,000 po projektu, u ukupnom iznosu od €15,000);

– tehnička i mentorska podrška podržanim organizacijama/grupama

– forum mladih u cilju predstavljanja rezultata, razmjene iskustava, i istovremeno promocije mladih kao aktivnih društvenih aktera.