Žene mogu pokrenuti Župu

Sinoć je u prostorijama Doma Carine u Župi organizovano po prvi put “Veče posvećeno ženi”. Događaj je organizovala grupa mladih okupljenih oko Omladinskog pokreta Župa uz pomoć organizacije Župa u srcu i Mjesne zajednice Župa. Ovaj događaj je dio projekta “Mi hoćemo, mi možemo” kojeg finansira Fond za aktivno građanstvo.

Događaj je bio prilika da se skrene pažnja na položaj i ulogu žena u ruralnim oblastima. Učesnici događaja su bili žene Župe koje su svojom poezijom, izvođenjem monodrame, kazivanjem primjera iz života župskih herojina, ali i analizom položaja žena tokom istorije i u današnjem dobu pokazali koliko svijet ne bi bio isti da nije žena.
Mlade pjesnikinje Anđela Peković, Teodora Radulović, Milena Mušikić, Žana Radulović i Anita Perišić su svojim stihovima istakle značaj žene i prvenstveno majke u životu svih nas.
Mlada Jovana Mušikić je kroz monodramu prikazala život župske žene i sudbinu kćerke, majke, supruge i na kraju udovice u teškom ratnom vremenu iz crnogorske prošlosti.
Natalija Matijašević se u govoru osvrnula na položaj žena kroz istoriju i naročito na položaj žene u Župi. Kako je kazala činjenica da žena nikada nije bila u Savjetu mjesne zajednice govori koliko društvo još uvijek nije spremno da ženama prepusti značajniju ulogu.
Marija Mitrović je prisutnima približila život i smrt  župske herojine Milice Vojinović koja je svojom gordošću i ljubavlju prema bratu i župskim komitima pobijedila tragičnu smrt koju su joj dodijelili austrougarski okupatori. Marija je na kraju recitovanjem stihova Kralja Nikole posvećenih “Balkanskoj carici” naglasila ulogu crnogorskih heroina u istoriji Crne Gore.
Na kraju je Predsjednik Mjesne zajednice Župa  Dragoljub Radulović karanfilima priredio malo iznenađenje za prisutne dame istakavši u govoru da smatra da bi bilo bolje stanje u Župi da su je svih ovih godina unazad vodile žene. On je kazao da je i ovo organizovanje početak istakavši da će baš žene pokrenuti glavne stvari u MZ Župa.
Druženje je dalje nastavljeno uz prigodan koktel.


%d bloggers like this: